Verkoopsvoorwaarden

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de huidige voorwaarden.

 1. De goederen worden geleverd volgens de leveringsvoorwaarden in het onderdeel levering van deze website.
 2. Indien het artikel onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
 3. De vermelde prijzen zijn steeds in euro en met inbegrip van 21% BTW .
  In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen, en zijn afhankelijk van het land naar waar u uw bestelling laat verzenden en het aantal artikelen.
 4. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet.
  Wanneer de koper wilt afzien van de verkoop kan hij dat doen binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden.
 5. Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen.
 6. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering schriftelijk gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Wijnen Paaleyck GCV beperkt tot de omruiling van de goederen.
 7. U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Ofwel cash bij levering ofwel op voorhand door middel van bankoverschrijving. De levering van de goederen zal gebeuren na ontvangst van de bankoverschrijving.
 8. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, de interesten aangerekend worden à rato van 1,5 % per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling, indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op de openstaande bedragen met een minimum van €40 en een maximum van €1.000.
 9. Indien bij online bestellingen de betaling niet binnen de 5 dagen op de rekening staat, heeft Wijnen Paaleyck het recht om deze aankoop eenzijdig te annuleren. De bestelling wordt sowieso pas geleverd na ontvangst van de betaling.
 10. Al onze contracten worden beheerst door het Belgisch Recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd bij een eventuele betwisting.